VDAS LAB ROOM -TRAINING, TESTING AND SERVICES

1. Control System - ABB -AC800M của ABB

   www.dichvuplc.com www.vdas.vn    dichvuplc@gmail.com ; services.vdas@gmail.com   People for Process Automation, contact with us !


 Tủ điện phục vụ mục đích training và testing cho các engineer, sử dụng PLC -ABB -AC800M; CPU 864, các module truyền thông CI854, CI853A, CI801. Chạy Single (Stand alone) và chạy Redundancy ( 1 primary and 1 backup CPU). Truyền thông giữa 2 PLC của ABB, và truyền thông giữa PLC của ABB với các hãng khác. Hiện tại Công ty TNHH Giải Pháp  Tự động hóa Việt Đức đang có PLC của các hãng khác như AB (Rockwell), Honeywell, Siemens, Omron, Mitsubishi,...các PLC này sử dụng test chương trình cho các engineer trước khi đi services hoặc commissioning....

CHUNG TOI CO SAN CAC LOAI PLC- CHAY CHO CAC NHA MAY LON TU ABB -->ROCKWELL---> MITSUBISHI--->? 

Một vài hình ảnh chạy redundancy của PLC -ABB của công ty

  For more detail, please feel free to to contact with us !  E-mail : services.vdas@gmail.com