• Lập trình Scada cho hệ thống
  • Tham gia commissioning các dự án. Thực hiện các gói lập trình hệ thống PCS, DCS…
  • Tham gia thiết kế, thi công phần cứng và phần mềm.
  • Cải tạo hệ thống hiện hữu đang vận hành.
  • Nâng cấp hệ thống.
  • Các dây truyền, nhà máy sản xuất tự động hóa : Dầu khí, xi măng, bia, giấy, thép, hóa chất, sữa, đường ... tham gia thiết kế hệ thống, lập trình hệ thống, thi công theo yêu cầu.